• About HCI •

Avatar

Môn học: Giao tiếp người_máy

Số tín chỉ: 3

Giảng viên: Ths Trần Thị Thanh Nga

HCI (Human Computer Interaction)

• Nghiên cứu và phát triển giao diện máy tính

• Mục đích làm cho con người dễ sử dụng

HCI không chỉ là “Thiết kế giao diện”

• Tương tác người máy, giao tiếp người máy

HCI liên quan đến:

• Cách thức người dùng sử dụng các giao diện

• Phát triển các ứng dụng mới

• Phát triển thiết bị và công cụ mới

HCI nghiên cứu 3 phần:

• Về hình thức: Các hình thức giao tiếp giữa người và máy

• Về chức năng: Các chức năng mới trong giao tiếp người máy

• Về cài đặt: Cài đặt các giao diện

Sinh viên CNTT học để:

• Phát triển các ứng dụng phần mềm mới

• Phát triển công cụ dùng trong các ứng dụng

• Đồ họa 3 chiều, ngôn ngữ lập trình

• Phát triển các hệ điều hành

Một thiết kế giao diện tốt sẽ:

• Giảm chi phí cho những trục trặc do giao diện

• Tăng khả năng bán được của sản phẩm

• Giảm những bệnh nghề nghiệp

• Tăng năng suất lao động

• Giảm chi phí đào tạo

• Giảm lỗi do người dùng

• Tạo ra sản phẩm chất lượng cao

• Slide •

slide

Slide 1: Web UI design - Introduction

slide

Slide 2: Understanding your user and their needs

slide

Slide 3: Understanding Visual Hierarchy & UI Patterns

slide

Slide 4: Understanding Web UI Elements And Principles

slide

Slide 5: Undertanding Visual Elements of UI