• About me •

John

Nguyễn Duy Toàn

Nong Lam University

Họ và tên: Nguyễn Duy Toàn

Email: toannguyenduy@outlook.com

Ngày sinh: 09/02/1995

Quê quán : Lâm Đồng

Trường: Đại học Nông Lâm TP.HCM

Khoa: Công nghệ thông tin

Lớp: DH15DT

MSV: ------

Trích dẫn:

Don't make your heart like a road that everybody walks on it! But let it be like the sky which everybody wishes to touch but only stars stay.

~ Đừng biến trái tim bạn thành con đường để ai cũng có thể bước qua nó, hãy biến nó thành cả một bầu trời nơi mọi người đều muốn chạm tới nhưng chỉ những vì sao mới ở lại.

Kỹ năng:

HTML

70%

CSS

60%

JavaScript

65%

PHP

10%

Tiếng Anh

68%

Tiếng Nhật

10%

Giao tiếp

50%